Vintage Fostoria goblet set
Set of 4
Argus pattern
Ice tea size
Avocado green
7”H

Vintage Fostoria goblet set

$45.00Price